BIM:

  • is van toepassing doorheen alle fases van een project - van de programmering tot de exploitatie
  • heeft betrekking op alle disciplines
  • legt zich toe op het inwinnen, behandelen en ophalen van digitale gegevens verbonden aan de bouwsector

Tal van technologieën raken erbij betrokken, zowel op het vlak van hardware als software. De interoperabiliteit ervan is van fundamenteel belang teneinde een efficiënte procedure te kunnen verzekeren.
Aangezien deze technologieën voortdurend in verandering zijn, zal ons “experience center” ook dienen als proefcentrum voor nieuwe technologieën. Ook hier zal het doel erin bestaan om hun inschakeling in de BIM-workflow na te gaan.

Het centrum kan gebruikt worden als:

  • ontdekkingsruimte van het BIM voor professionals uit de bouwsector 
  • testcentrum voor ontwikkelaars van nieuwe technologieën
  • technische en commerciële werkruimte van BIM voor professionals uit de bouwsector
  • opleidingscentrum voor BIM-technologieën en -processen
  • locatie voor een schooluitstap