BIM toepassen binnen een onderneming is een belangrijke fase waarvoor een zekere vorm van organisatie nodig is. Deze verandering gebeurt namelijk niet van vandaag op morgen. Stap per stap verwerven wij de nodige ervaring en zetten wij de evolutie naar een geïntegreerd BIM voort. TASE stelt u een plan van aanpak voor dat zowel kleine als grote onderneming kan helpen om de trein op de rails te krijgen.


Onze raad voor een geslaagde BIM-implementatie:

  • Betrokkenheid van alle partijen
  • Transparantie
  • Samenwerking

BIM is een manier om uw efficiëntie en prestaties te verhogen met het oog op betere resultaten.

Een goede samenwerking en communicatie zullen ervoor zorgen dat u minder fouten maakt en kwaliteitsvolle projecten aflevert.

Er zijn 3 integratieniveaus van BIM:

 

Niveau 1: De geïsoleerde digitale maquette

Dit niveau bestaat erin om een modelleringssoftware te gebruiken in plaats van een tekenprogramma om tekeningen, doorsnedes, aanzichten en detailtekeningen te produceren.
In het ecosysteem van Autodesk komt dit erop neer dat Revit gebruikt wordt in plaats van AutoCAD.
Zodra de grondslag gelegd is, kunnen we verschillende modelleurs simultaan laten werken aan eenzelfde project binnen een bepaald bedrijf en kunnen we eveneens overgaan tot de uitbreiding van de modellering naar alle fases van het project.

 

BIM Niveau 2: de collaboratieve digitale maquette

Dit niveau betreft de uitwerking van drie nieuwe aspecten:
De interdisciplinaire samenwerking waarvoor een uitwisselingsprotocol nodig zal zijn tussen de partners.
De extractie van gegevens die kan uitmonden in gewijzigde modelleerrichtlijnen, bijvoorbeeld om er de hoeveelheden van af te leiden.
De verschillende simulaties (fasering, structuurberekening, bepalen van de afmetingen van de technieken, EPB-berekening, etc.) waarvoor gewijzigde modelleerrichtlijnen en de codering van eigendommen nodig kan zijn.
Op dit BIM-niveau wordt gewerkt met uitwisseling van bestanden, maar nog niet met een gedeeld platform.

 

BIM Niveau 3: de geïntegreerde numerieke maquette

Dit is het hoogste BIM-niveau, waarbij met de technologie van de ‘cloud’ gewerkt wordt. Zo kan op geïntegreerde wijze en in realtime samengewerkt worden met alle deelnemende teams. De verschillende tools zijn interoperabel en overal toegankelijk.

Voor meer informatie :