EEN VAN DE PIONIERS OP HET VLAK VAN BIM

EEN VAN DE PIONIERS OP HET VLAK VAN BIM

GS3 is een Brussels bureau van geassocieerde architecten en streeft voortdurend naar betere prestaties. TASE had een ontmoeting met een van de bestuurders van het bureau, Vincent Dehon, architect, voor een boeiend gesprek, waarbij onvermijdelijk ook over BIM gesproken wordt.

Kunt u het bureau in enkele woorden voorstellen?


GS3 is een bureau van 10 personen, waaronder 4 vennoten. Onze projecten hebben vooral betrekking op gebundelde residentiële woningen, een aantal kantoren en wij hebben daarnaast ook een specialiteit: de metro. 40% van de projecten zijn overheidsopdrachten, de rest wordt uitgevoerd voor de privésector. De naam GS3 vat de geschiedenis van het bureau samen: Groupe Structures 3e generatie.

Waarom deze link behouden met de oorsprong van het bureau?


Groupe Structures werd opgericht in 1949 en was de voorloper van de moderne beweging in Brussel. Het bureau is gaan beseffen dat men niet langer kon bouwen zonder de verschillende beroepen erbij te betrekken die verbonden zijn aan de bouwsector. De gebouwen van na de oorlog werden omgevormd in technologische objecten. Belangrijke gebouwen werden er ontworpen: de NATO, het CCN, het WTC, het hoofdgebouw van het Europees Parlement. Toen ik het bureau in 2002 vervoegde, had het nood aan een nieuwe wind. Samen met mijn vennoot Christian Arpigny hebben wij de fakkel overgenomen, maar wij wouden onze verbondenheid aan een belangrijke nalatenschap toch nog steeds duidelijk maken.

 

Vertel ons wat over jullie niche: metro’s.


Wij waren al aan het werk in meer dan 20 Brusselse stations (liften metro) en hebben onlangs de renovatie gedaan van het Koning Boudewijnstadion, de campus Ceria en de perrons van de premetro in het Noordstation. Het gebouw wordt omringd door toegangen naar het ondergrondse station, en de nood was er om deze open te stellen voor personen met beperkte mobiliteit. Wij hebben eveneens (tijdens de transitie GS/GS3) de bus- en tramremise Jacques Brel gebouwd, die destijds voor de lijn 2 gezorgd heeft. Het bureau wordt als enige Belgische bureau aangehaald in een boek over de geschiedenis van metrostations wereldwijd: Level -1, bij uitgeverij Braun.

Het project ‘Louiza Centrum’ is een van jullie meest prestigieuze projecten.


Inderdaad! Het gaat om een zware renovatie van een gebouw dat bovengronds 15.000 m² telt, waarbij tegelijk 60% van de huurders in de kantoren gehouden werd. Dit werd door onze klant op prijs gesteld! Onder die omstandigheden moesten we creatief te werk gaan om de gevel volledig te vervangen, maar wij zijn erin geslaagd. Het gebouw is erg energiezuinig geworden en heeft het BREEAM-label ‘uitstekend’ gekregen.

TASE, biedt ons de softwareprogramma’s, de opleidingen en vooral coaching.

 

 

 

België wordt te klein, vindt u. Prospecteert u dan ook buiten de landsgrenzen?


Voornamelijk in Afrika. Daar is het meeste werk te verrichten. Wij hebben een project in Congo, een in Kameroen en enkele andere die eraan zitten te komen. De grote uitdaging is om goede lokale partners te vinden waarmee wij in wederzijds vertrouwen kunnen werken.

Op welke productietool steunt u?


Oorspronkelijk gebruikten wij AutoCAD. Wij zijn ons dan vanzelf tot de versie 3D Architecture ervan gaan richten om in 2008 de stap te zetten naar het echte BIM. In tegenstelling tot vele bureaus hebben wij meteen onze projecten integraal met Revit® uitgewerkt. De digitale maquette zorgt ervoor dat wij gecoördineerde plannen kunnen voortbrengen, maar daarnaast ook snelle 3D-tekeningen zodat de klant het project duidelijk begrijpt of voor tijdens vergaderingen.

 

Hoe verliep deze migratie naar Revit® en de BIM-vormgeving?


Wij werken met de onderneming TASE, die ons software, opleidingen en vooral coaching biedt. Zij zijn gespecialiseerd in architectuur en werken met architecten en tekenaars-ontwerpers. GS3 maakt eveneens deel uit van hun werkgroep ‘TASE Expert’ om een voortrekkersrol te blijven spelen op het vlak van ontwikkeling.

 

Wat wil u nog zeggen aan uw partner-studiebureaus?


Wij delen vrijwillig de digitale maquette omdat onze knowhow zich op een ander vlak situeert. Wij rekenen er echter wel op dat jullie ook de stap richting BIM zetten.