BIM TEN DIENSTE VAN VERVOLMAAKTE EN GEËNGAGEERDE ARCHITECTUUR

BIM TEN DIENSTE VAN VERVOLMAAKTE EN GEËNGAGEERDE ARCHITECTUUR

Zodra we bij het Brusselse ingenieur-architectenbureau Twyce aankomen, vallen ons drie elementen op: een affiche waarop het concept van Coarchi wordt uitgelegd, de fietsenparking en de loopbrug voor personen met beperkte mobiliteit. De participatieve aanpak en de maatschappelijke betrokkenheid zijn voelbaar. Gesprek met Christophe De Nys, medeoprichter van Twyche Architects.

Laten we het hebben over Twyce en hoe alles begon.


Michel Toussaint en ikzelf zijn allebei burgerlijk ingenieur-architect. Wij hebben Twyce in 2008 opgericht. Het bureau bevindt zich momenteel in Oudergem en telt een tiental medewerkers. De programma’s die wij op heden gebruiken zijn erg uiteenlopend. Wij zijn begonnen met tal van projecten voor eengezinswoningen, daarna ging dit over naar meergezinswoningen en cohousing, wat wij blijven promoten. Momenteel hebben onze projecten meer en meer betrekking op publiek toegankelijke gebouwen: scholen, sport-, zorg- en culturele voorzieningen, maar wij werken ook aan projecten rond kantoren of buiteninrichtingen. Wat woningen betreft leggen wij ons voornamelijk toe op collectieve huisvesting en daarbinnen geven wij de voorkeur aan het concept van cohousing.

Bij de aanpak van uw projecten en de vertegenwoordiging ervan geeft u blijk van een gevoelige maar tegelijk ook nauwgezette aanpak. Deze nauwgezetheid staat zowel ten dienste van uw klanten als van de stedelijke vormgeving?


Wij werken onze projecten inderdaad uitsluitend uit op basis van driedimensionale modellen, en dit binnen een zo breed mogelijk landelijk en stedenbouwkundig kader. Deze transparantie en volledigheid maken het voor onze klant mogelijk om het project in zijn geheel beter te begrijpen en na te kunnen gaan of hij er zijn persoonlijke ambities in terugvindt. In het licht van de stedenbouw willen wij de informaticatool gebruiken om een project waarheidsgetrouw weer te geven, alsook om te zien hoe het zich in de publieke ruimte plaatst. Dit met inbegrip van vegetatie, uitzichten, schaduwen, etc.

 

Vertelt ons iets over COARCHI!


Coarchi is een samentrekking van Collaborative Architecture. Wij hebben onder dit label een nieuw vak opgericht: de volledige ontwikkeling en begeleiding van projecten rond cohousing. Wij hebben een zeer uitgebreid netwerk uitgebouwd bestaande uit personen die wensen deel te nemen aan een cohousingproject met Coarchi (momenteel ± 250 personen of gezinnen). Voor die klanten zoeken wij eveneens uitzonderlijke gronden of gebouwen die geschikt zijn voor de uitwerking van dergelijke projecten. Wij leiden bijgevolg groepen op en begeleiden ze van bij de haalbaarheidsstudie van het gebouw tot de uitwerking van het gebouw, waarbij een participatief proces gehanteerd wordt. Onze methodologie maakt het zo mogelijk om onze klanten te helpen om een voor hen geschikt cohousingproject te ontwikkelen en er hun intrek in te nemen binnen een extreem korte termijn voor dergelijke projecten. Ongeveer 15 tot 20 maanden. Onze doelstelling is om op termijn 4 tot 6 projecten van dit type uit te werken per jaar.

Heeft deze evolutie zich doorgetrokken in de informaticatools die jullie gebruiken?


Toen wij met ons bureau gestart zijn, hebben wij ons uitgerust met AutoCAD LT en SketchUp. In 2014 zagen wij ons dan vanwege een complex geometrisch project genoodzaakt om over te stappen op een performantere software, waarmee meer bepaald meerdere doorsnedes gemaakt konden worden. Wij hebben gekozen voor Revit en zijn er tevreden over. Wij hebben weliswaar onze werkwijze moeten herzien, maar deze investering begint zonder enige twijfel zijn vruchten af te werpen. Een van de troeven voor ons is namelijk dat Revit op vele vlakken configureerbaar is. Hierdoor kan dankzij een progressieve en systematische afstelling van de verschillende stappen die bij Revit komen kijken iedere vorm van postproductie vermeden worden.

Wij waarderen dat TASE zich dermate toelegt op BIM

 

 

Welke voordelen haalt u uit BIM?


Een verkleinde kans op fouten tussen de verschillende plannen, tussen de grafische documenten en de hoeveelheden, maar ook de onmiddellijke productie van kwalitatieve afbeeldingen zonder het project opnieuw te moeten modelleren in een renderingprogramma. In het kader van onze globale transparante aanpak, zowel voor de klant als voor de stedenbouw, zijn dit onontkenbare troeven. Wij willen ook BIM-partnerschappen laten uitgroeien met studiebureaus waarmee wij in zee gaan en hopen snel de EPB-berekening uit te kunnen voeren op basis van de Revit-maquette.

 

Hoe verloopt de samenwerking met TASE?


Wij waarderen dat TASE zich dermate toelegt op BIM en wij verwachten veel van BIMEX: een BIM-kenniscentrum van 400 m² dat TASE zal openen en dat een leidende rol zal spelen op het vlak van technologische vernieuwing. Wij hopen daardoor nog meer te kunnen genieten van hun multidisciplinaire ervaring en de onze nog verder uit te kunnen diepen!