Na afloop van deze VBW van 2 halve dagen wordt een BIM-implementatieplanning opgesteld met welbepaalde bakens tot op het moment dat u “BIM Ready” wordt.

De Visual BIM Workshop (VBW) is een BIM-audit die voorafgaat aan iedere BIM-implementatie.

Deze workshop neemt de vorm aan van een open discussie en is bedoeld om bij de belangrijkste spelers van het bedrijf alle nodige informatie in te winnen om de interne en externe processen te inventariseren, ze te analyseren en alle knelpunten te identificeren, los van tools en software.

De voornaamste doelstellingen worden in overleg met u bepaald. 
Het doel bestaat erin om de workflows binnen de organisatie te verbeteren en de acties in lijn te brengen met de door de onderneming verwachte BIM-doelstellingen. 

Na afloop van deze VBW van 2 halve dagen wordt een BIM-implementatieplanning opgesteld met welbepaalde bakens tot op het moment dat u “BIM Ready” wordt.