Om de vertrouwelijkheid van projecten te verzekeren, kan een NDA (geheimhoudingsovereenkomst) ondertekend moeten worden met Tase. Een van de zalen is uitgerust met interactief Halio-glas en zorgt voor een optimale discretie.

Voorstelling van het project aan een klant: 
Deze dienstverlening omvat het volgende:

 • de voorbereiding van de projectvoorstelling op basis van een geleverde of uitgewerkte digitale maquette
 • de huur van tal van visualisatiemiddelen:
  • de zaal voor 3D-projectie, samen met een persoon die het toestel bedient
  • een virtueel bezoek met VR-bril
  • een interactief scherm

BIM-coördinatievergadering  
Een technologische ruimte met omkadering kan gehuurd worden voor een vergadering onder BIM-coördinatoren. Zo hebben ze technische en menselijke middelen ter beschikking om hun BIM-samenwerking in het kader van een project op punt te zetten.

PROJECT-coördinatievergadering
Een technologische ruimte met omkadering kan gehuurd worden voor een vergadering onder verantwoordelijken van multidisciplinaire projecten. Zo hebben ze technische en menselijke technieken ter beschikking om snel en in teamverband problemen op het vlak van ontwerp en coördinatie op te lossen.

Zaal BOUWTEAM
Een technologische ruimte met omkadering kan gehuurd worden voor de digitale bouwplaats. De modelleurs van verschillende aan het project deelnemende ondernemingen kunnen de digitale werf snel laten vooruitgaan dankzij de steun en ervaring van de teams van Tase.

Organisatie van een evenement

 • Het CEB kan gehuurd worden om uw evenementen te organiseren.
 • Capaciteit: 70 personen
 • Specifieke voorbereiding:  in eigen beheer, overeen te komen