EEN GESLAAGDE TRANSITIE NAAR BIM

EEN GESLAAGDE TRANSITIE NAAR BIM

Urban Platform werd opgericht in het jaar 2000 en dient zich aan als een operationeel platform dat tot doel heeft om een Europees centrum van creatieve en technologische vaardigheden te ontwikkelen teneinde innovatieve en duurzame projecten uit te werken op alle vlakken van stedenbouw en architectuur. Een voorbode op een boeiend gesprek met een van de oprichters ervan, Cédric Franck.

Cédric, bedankt dat wij mochten langskomen.
Door wie wordt Urban Platform (UP) op heden gevormd?


Een team van 18 personen, waaronder 4 vennoten. Wij zijn actief in België. Voornamelijk in Brussel en Vlaanderen, en een beetje in Wallonië. In twee derde van de gevallen gaat het om privéprojecten. Wij staan in voor residentiële projecten, gemeenschapsvoorzieningen en stedenbouwkundige studies.

De naam die aan het bureau gegeven werd is het resultaat van lang nadenken over onze manier van werken.


UP wil centraal staan binnen een projectteam - een competentieplatform - waarvan het de rode draad vormt en er tegelijk een bijdrage aan levert dankzij de kennis op het vlak van architectuur. De stedelijke context vormt een bijkomende moeilijkheid die wij weten te waarderen aangezien ze de creativiteit aanwakkert binnen dit platform.

 

Deze visie heeft ons meteen gestuurd in onze keuze op het vlak van tools.


De overeenstemming met onze projectpartners is immers van wezenlijk belang om deze samenwerking te vergemakkelijken. Om plannen te ontwikkelen werd vanaf het begin voor de logische keuze AutoCAD gegaan, waarmee wij al 15 jaar lang werken. Maar door tweedimensionaal te denken, wordt de architectonische vaardigheid beperkt, aangezien deze in wezen op het driedimensionale aspect betrekking heeft. Bovendien is het aantal doorsnedes in 2D al helemaal beperkt en is er een grote kans dat op enkele uiterst belangrijke plaatsen een doorsnede zou ontbreken. Al 2 jaar lang denken wij na over hoe wij onze tools aan 3D kunnen aanpassen en hoe wij zo dicht mogelijk kunnen komen te staan bij hoe het in werkelijkheid wordt uitgevoerd.

Het is op dat moment dat jullie over BIM zijn beginnen na te denken?


Er waren verschillende stimulansen: privéklanten begonnen ons hun toekomstige eisen ter zake te kennen te geven, de sector sprak er meer en meer over. De trigger kwam er echt toen de overheidssector begon met een BIM-procedure op te leggen voor overheidsopdrachten. Zo zijn wij actief de bestaande oplossingen gaan evalueren.

 

 

Wat waren de keuzecriteria?


Wat de functies betreft zijn de meeste softwareprogramma’s aan elkaar gewaagd. Wij hadden echter enkele belangrijke criteria op het vlak van de capaciteit om gegevens uit te wisselen met projectpartners, de beschikbaarheid van opgeleid personeel en de ontwikkelingsmogelijkheden in het buitenland. Wij hebben al onze partners bevraagd en cv’s uitgepluisd: Revit kwam als winnaar uit de bus.

 

Wij hebben een beroep gedaan op TASE.


Voor iedere projectsituatie hebben wij een gepast oplossingen kunnen vinden: online bijstand, opleiding, coaching, onderaanneming van de modellering.
 

Daarop volgende een fase van geleidelijke implementatie.


De transitie zal een jaar in beslag genomen hebben. Ze houdt de progressieve opleiding in van alle medewerkers om met Revit te leren werken alsook de conversie van AutoCAD naar Revit van alle projecten die nog niet in een uitvoerende fase zaten. Het team is jong en enthousiast! Ik wil verduidelijken dat alvorens de medewerkers een opleiding over de tool kregen, wij hen voorbereid hebben op de BIM-methodologie zodat zij weten welke weg afgelegd dient te worden. Vandaag wordt elk nieuw project met Revit opgestart.

 

De voordelen van BIM werden snel opgemerkt.


Eerst en vooral kunnen de architecten meer tijd uittrekken om hun vak uit te oefenen veeleer dan met hun documentatie bezig te zijn. In een vak dat steeds complexer wordt, is dit uitermate belangrijk. De 3D-modellering brengt ook tal van technische vragen met zich mee waarop een oplossing gevonden moet worden. Ten slotte komt 3D goed uit bij het ontwerp en de communicatie, en dit op 4 niveaus: de goedkeuring van het ontwerp, de brainstorming met het team, de samenwerking met partners en de klant, de externe communicatie met het oog op de commercialisering.

Begeleiding bleek handig om BIM te implementeren.


Wij hebben een beroep gedaan op TASE. Voor iedere projectsituatie hebben wij een gepaste oplossingen kunnen vinden: online bijstand, opleiding, coaching, onderaanneming van de modellering. Wij weten dat we op TASE kunnen rekenen in de volgende fases: de uitbreiding van BIM naar alle projectfases, de output van opmetingen, misschien in combinatie met de tool C3A, en ten slotte de samenwerking tussen BIM en studiebureaus. Wij moedigen hen aan om zich er ook op toe te leggen!